• Artikel 114 Rechtsvordering (114 Rv)

    Gewone termijn van dagvaarding

    1. De gewone termijn van dagvaarding is ten minste een week.