• Artikel 208 Rechtsvordering (208 Rv)

    Incidentele vorderingen

    1. Incidentele vorderingen worden ingesteld bij dagvaarding of bij met redenen omklede conclusie. De artikelen 85, 86, 128, 133 en 134 zijn van toepassing.
    2. De rechter kan in bijzondere gevallen het nemen van conclusies van repliek en dupliek toestaan.
    3. Incidentele vorderingen worden zoveel mogelijk tegelijk ingesteld.