• Artikel 389 Rechtsvordering (389 Rv)

    Nieuwe uitspraak

    1. Indien de rechter met betrekking tot het geding voor zover het is heropend, tot een ander oordeel komt, doet hij daarin opnieuw uitspraak met herroeping in zoverre van het bestreden vonnis.