• Artikel 409 Rechtsvordering (409 Rv)

    Advocaat bij de Hoge Raad

    1. De advocaat bij de Hoge Raad, die voor de verweerder optreedt, verklaart dit bij de oproeping der zaak ter terechtzitting.
    2. Van deze verklaring geschiedt aantekening in het zittingblad.
    3. De verweerder wordt geacht woonplaats te hebben gekozen bij zijn advocaat. Hij kan echter ook een andere woonplaats in Nederland in het zittingblad opgeven.