• Artikel 222 Rechtsvordering (222 Rv)

    Voeging

    1. In geval voor dezelfde rechter tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp tegelijk zaken aanhangig zijn, of voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn, kan daarvan de voeging worden gevorderd.
    2. Artikel 220, tweede en derde lid, zijn op deze vordering van toepassing.