• Artikel 281 Rechtsvordering (281 Rv)

    Herstellen verzuim

    1. Indien het verzoekschrift ten onrechte niet door een advocaat is ingediend, biedt de rechter de verzoeker de gelegenheid binnen een door hem te bepalen termijn dit verzuim te herstellen. Maakt de verzoeker van deze gelegenheid geen gebruik, dan wordt hij in het verzoek niet ontvankelijk verklaard.
    2. Tegen een beslissing ingevolge het eerste lid staat geen hogere voorziening open.