• Artikel 24 Rechtsvordering (24 Rv)

    Grondslag beslissing

    1. De rechter onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit.