• Artikel 14 Rechtsvordering (14 Rv)

    Rechtsmacht

    1. Voor de toepassing van de regels betreffende de rechtsmacht van de Nederlandse rechter wordt het Nederlandse gedeelte van het continentale plat gelijk gesteld met het grondgebied van Nederland.