• Artikel 246 Rechtsvordering (246 Rv)

    Doorhaling op de rol

    1. Op verlangen van partijen wordt de zaak op de rol doorgehaald.
    2. De enkele doorhaling op de rol heeft geen rechtsgevolgen. Partijen kunnen de rechtsgevolgen bij overeenkomst bepalen.