• Artikel 234 Rechtsvordering (234 Rv)

    Incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad

    1. Indien het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard en tegen dat vonnis een rechtsmiddel is aangewend, kan alsnog een incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad van dat vonnis worden ingesteld.