• Artikel 38 Rechtsvordering (38 Rv)

    Berusten

    1. Een rechter van wie wraking is verzocht, kan in de wraking berusten.