• Artikel 102 Rechtsvordering (102 Rv)

    Verbintenissen uit onrechtmatige daad

    1. In zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad is mede bevoegd de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.