• Artikel 414 Rechtsvordering (414 Rv)

  Zekerheidstelling

  1. Artikel 224 is van toepassing in cassatie.
  2. Niettemin is de oorspronkelijke verweerder, eiser zijnde in cassatie, niet gehouden tot zekerheidstelling.
  3. De verweerder in cassatie is daartoe evenmin gehouden, zelfs niet bij het instellen van incidenteel beroep.
  4. De in vroegere instantiën gestelde zekerheid blijft ook verbonden voor de kosten van cassatie.
  5. De zekerheidstelling wordt gevorderd vóór alle weren van rechten.