• Artikel 29 Rechtsvordering (29 Rv)

  Verboden mededelingen

  1. Het is aan partijen verboden aan derden mededelingen te doen omtrent:
   1. het verhandelde op een terechtzitting met gesloten deuren of een terechtzitting waarbij slechts bepaalde personen zijn toegelaten;
   2. andere gegevens uit een procedure, indien de rechter zulks heeft bepaald.
  2. De rechter kan het verbod, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van een der partijen geheel of gedeeltelijk opheffen.