• Artikel 400 Rechtsvordering (400 Rv)

    Geen cassatie na berusting

    1. Het beroep staat niet open voor hem, die in de uitspraak heeft berust.