• Artikel 256 Rechtsvordering (256 Rv)

    Voorziening weigeren

    1. Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat de zaak niet geschikt is om in kort geding te worden beslist, weigert hij de voorziening.