• Artikel 382 Rechtsvordering (382 Rv)

  Herroeping

  1. Een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, kan op vordering van een partij worden herroepen indien:
   1. het berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd,
   2. het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of bij gewijsde is vastgesteld, of
   3. de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.