• Artikel 226 Rechtsvordering (226 Rv)

    Overlijden advocaat

    1. In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, wordt het geding van rechtswege geschorst doordat de gestelde advocaat overlijdt of doordat hij zijn hoedanigheid van advocaat verliest.
    2. Artikel 225, derde en vierde lid, is van toepassing.