• Artikel 239 Rechtsvordering (239 Rv)

    Salarissen en verschotten advocaat

    1. In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, kunnen van de kosten van de wederpartij slechts de salarissen en verschotten van de advocaat van die wederpartij ten laste van de in het ongelijk gestelde partij worden gebracht.