• Artikel 189 Rechtsvordering (189 Rv)

    Schakelbepaling

    1. De bepalingen omtrent het getuigenverhoor zijn op het voorlopig getuigenverhoor van overeenkomstige toepassing.