• Artikel 330 Rechtsvordering (330 Rv)

    Voogden, curators of bewindvoerders

    1. Voogden, curators of bewindvoerders zijn hiervan niet uitgesloten, mits daarbij in achtnemende de verpligtingen aan hen bij de wet opgelegd.