• Artikel 398 Rechtsvordering (398 Rv)

    Cassatie instellen

    1. Partijen kunnen beroep in cassatie instellen:
      1. tegen uitspraken, die hetzij in eerste en hoogste ressort hetzij in hoger beroep zijn gewezen;
      2. tegen vonnissen die in eerste ressort op tegenspraak zijn gewezen, indien partijen nadien zijn overeengekomen het hoger beroep over te slaan.