• Artikel 217 Rechtsvordering (217 Rv)

    Voegen of tussenkomen

    1. Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin te mogen voegen of daarin te mogen tussenkomen.