• Artikel 422a Rechtsvordering (422a Rv)

    Verwijzing naar eerdere rechter

    1. Het geding wordt verwezen naar de rechter, wiens uitspraak vernietigd is, tenzij er overeenkomstig het bepaalde bij de artikelen 76 en 355 reden is tot verwijzing naar de rechter van eerste aanleg.