• Artikel 185 Rechtsvordering (185 Rv)

    Zaak weer op de rol

    1. Na afloop van het getuigenverhoor of indien dit achterwege blijft, bepaalt de rechter de dag waarop de zaak weer op de rol zal komen.