• Artikel 202 Rechtsvordering (202 Rv)

    Voorlopig bericht of verhoor

    1. Voordat een zaak aanhangig is, kan op verzoek van de belanghebbende een voorlopig bericht of verhoor van deskundigen of een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging worden bevolen.
    2. Tijdens een reeds aanhangig geding kan dit op verzoek van een partij worden bevolen.