• Artikel 351 Rechtsvordering (351 Rv)

    Alsnog schorsen

    1. Indien hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan de hogere rechter op vordering van een partij alsnog de tenuitvoerlegging van het vonnis schorsen.