• Artikel 144 Rechtsvordering (144 Rv)

  Tenuitvoerlegging

  1. Het vonnis wordt geacht ten uitvoer te zijn gelegd:
   1. in geval van gerechtelijke verkoop van goederen, na de verkoop;
   2. in geval van derdenbeslag op een vordering, na de uitbetaling aan de beslaglegger, of, indien dit beslag wordt gelegd op een vordering tot periodieke betalingen, na de eerste uitbetaling;
   3. in geval van tenuitvoerlegging van een veroordeling tot levering of afgifte van goederen die geen registergoederen zijn, nadat de levering of afgifte heeft plaatsgevonden;
   4. in geval van gedwongen ontruiming van onroerende zaken, nadat de ontruiming heeft plaatsgevonden.