• Artikel 40 Rechtsvordering (40 Rv)

    Verschonen

    1. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 36 kan elk van de rechters die een zaak behandelen, verzoeken zich te mogen verschonen.
    2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na de aanvang van een terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.
    3. Aanstonds na een verzoek zich te mogen verschonen wordt de behandeling geschorst.