• Artikel 145 Rechtsvordering (145 Rv)

    Verzet schorst tenuitvoerlegging

    1. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis, tenzij dit uitvoerbaar bij voorraad was verklaard.