• Artikel 420 Rechtsvordering (420 Rv)

    Zelf afdoen Hoge Raad

    1. Bij vernietiging van de bestreden uitspraak doet de Hoge Raad het geding zelf af, voor zover er niet op de voet van de navolgende bepalingen gronden zijn voor verwijzing.