• Boek 2 Artikel 47 (2:47 BW)

    Tegenstrijdig belang

    1. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders of commissarissen kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.