• Boek 2 Artikel 436 (2:436 BW)

  Schulden

  1. Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:
   1. schulden uit verzekeringsovereenkomsten, anders dan herverzekering;
   2. schulden uit herverzekeringsovereenkomsten;
   3. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van converteerbare leningen;
   4. schulden aan banken;
   5. overige schulden, met afzonderlijke vermelding van schulden ter zake van belastingen en premiën sociale verzekering.
  2. Onderscheiden naar de in lid 1 genoemde groepen, worden aangegeven de schulden aan groepsmaatschappijen en de schulden aan andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de verzekeringsmaatschappij of waarin de verzekeringsmaatschappij een deelneming heeft.
  3. Artikel 375 lid 2 is van toepassing op elke in lid 1 vermelde groep van schulden.
  4. Artikel 376 is niet van toepassing op verplichtingen uit verzekeringsovereenkomsten.