• Boek 2 Artikel 432 (2:432 BW)

  Vorderingen

  1. Onder de vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:
   1. vorderingen uit verzekeringsovereenkomsten, anders dan herverzekering, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen op verzekeringnemers en op tussenpersonen;
   2. vorderingen uit herverzekeringsovereenkomsten;
   3. overige vorderingen.
  2. Onderscheiden naar de in lid 1 genoemde groepen, worden aangegeven de vorderingen op groepsmaatschappijen en de vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de verzekeringsmaatschappij of waarin de verzekeringsmaatschappij een deelneming heeft.