• Boek 2 Artikel 380b (2:380b BW)

  Meegedeelde gegevens

  1. Meegedeeld worden:
   1. de naam van de rechtspersoon;
   2. de rechtsvorm van de rechtspersoon;
   3. de zetel van de rechtspersoon; en
   4. het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, waaronder de rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven.