• Boek 2 Artikel 65 (2:65 BW)

  Oprichting naamloze vennootschap

  1. De akte van oprichting van een naamloze vennootschap wordt verleden in de Nederlandse taal. Een volmacht tot medewerking aan die akte moet schriftelijk zijn verleend.

  Toelichting


  Geen nadere toelichting. 

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.