• Boek 2 Artikel 333e (2:333e BW)

  Aankondiging fusie

  1. De fuserende vennootschap kondigt voor de fuserende vennootschappen in de Staatscourant aan:
   1. rechtsvorm, naam en statutaire zetel;
   2. aanduiding van en inschrijvingsnummer bij het register waarin de gegevens betreffende de fuserende vennootschappen zijn ingeschreven;
   3. de regelingen volgens welke de rechten van minderheidsaandeelhouders en schuldeisers kunnen worden uitgeoefend, en het adres waar zij kosteloos volledige inlichtingen betreffende die rechten kunnen verkrijgen.
  2. Zijn er meer fuserende vennootschappen met zetel in Nederland, dan kunnen zij volstaan met een gezamenlijke aankondiging.
  3. Artikel 314 lid 3 is niet van toepassing.