• Boek 2 Artikel 45 (2:45 BW)

  Vertegenwoordigingsbevoegdheid

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
  2. De statuten kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bovendien toekennen aan een of meer bestuurders. Zij kunnen bepalen dat een bestuurder de vereniging slechts met medewerking van een of meer anderen mag vertegenwoordigen.
  3. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
  4. De statuten kunnen ook aan andere personen dan bestuurders bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen.

  Toelichting

  Vertegenwoordigen ligt in het verlengde van besturen. Het is daarom het bestuur die bevoegd is tot vertegenwoordiging van de vereniging. Deze bevoegdheid kan niet aan het bestuur ontnomen worden, ook niet op grond van de statuten. Wat wel kan, is dat een individuele bestuur, naast het bestuur in geheel, vertegenwoordigingsbevoegd wordt gemaakt.

  Bestuurders kunnen dus individueel of gezamenlijk bevoegd zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er voorwaarden of beperkingen aan worden gesteld. Bijvoorbeeld dat de bestuurders alleen samen met één of meer anderen bevoegd zijn. Dus met degenen die geen bestuurder zijn. Dit kan alleen als het gaat om de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het bestuur als geheel blijft zonder meer vertegenwoordigingsbevoegd.

  De vertegenwoordigingsbevoegdheid is onvoorwaardelijk en onbeperkt. Dat betekent dat op het moment iemand bevoegd is, deze bevoegdheid algemeen is. Alleen de wet kan grenzen stellen aan deze bevoegdheid.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.