• Boek 2 Artikel 34a (2:34a BW)

  Verbintenissen aan lidmaatschap

  Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden verbonden.

  Toelichting

  Niet elke verbintenis kan worden gekoppeld aan de leden van de vereniging. Deze verbintenissen moeten in de statuten zijn opgenomen. De statuten kunnen ook bepalen dat een orgaan van de vereniging verbintenissen aan de leden kan koppelen door middel van een besluit. De aard van de verbintenissen moet in ieder geval zijn opgenomen in de statuten. De statuten moeten dit kenbaar kunnen maken.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.