• Boek 2 Artikel 402 (2:402 BW)

    Geconsolideerde jaarrekening

    1. Zijn de financiële gegevens van een rechtspersoon verwerkt in zijn geconsolideerde jaarrekening, dan behoeft in de eigen winst- en verliesrekening slechts het resultaat uit deelnemingen na aftrek van de belastingen daarover als afzonderlijke post te worden vermeld. In de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening wordt de toepassing van de vorige zin meegedeeld.
    2. Dit artikel is niet van toepassing op rechtspersonen als bedoeld in artikel 398 lid 7.