• Boek 2 Artikel 149 (2:149 BW)

    Schakelbepaling

    1. Het bepaalde bij de artikelen 9, 131 en 138 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de taakvervulling door de raad van commissarissen.