• Boek 2 Artikel 3 (2:3 BW)

  Rechtspersonen

  Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.

  Toelichting

  Een rechtspersoon is een drager van rechten en plichten. Een rechtspersoon kan bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten of andere rechtshandelingen aangedaan. . In de artikel wordt bepaald dat als rechtspersoon worden aangemerkt: verenigingen, stichtingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, de BV en de NV .

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.