• Boek 2 Artikel 3 (2:3 BW)

  Rechtspersonen

  1. Verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid.

  Toelichting


  Geen nadere toelichting. 

  Jurisprudentie


  Geen jurisprudentie beschikbaar.