• Boek 2 Artikel 344 (2:344 BW)

    Toepassingsbereik afdeling

    1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op:
      1. de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
      2. de stichting en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming in stand houden waarvoor ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld.