• Boek 2 Artikel 246 (2:246 BW)

    Aangifte tot faillietverklaring

    1. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, is het bestuur zonder opdracht der algemene vergadering niet bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de vennootschap.