• Boek 2 Artikel 356 (2:356 BW)

  Voorzieningen

  1. De voorzieningen, bedoeld in het vorige artikel, zijn:
   1. schorsing of vernietiging van een besluit van de bestuurders, van commissarissen, van de algemene vergadering of van enig ander orgaan van de rechtspersoon;
   2. schorsing of ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen;
   3. tijdelijke aanstelling van een of meer bestuurders of commissarissen;
   4. tijdelijke afwijking van de door de ondernemingskamer aangegeven bepalingen van de statuten;
   5. tijdelijke overdracht van aandelen ten titel van beheer;
   6. ontbinding van de rechtspersoon.