• Boek 2 Artikel 29 (2:29 BW)

  Inschrijven vereniging

  1. De bestuurders van een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte, zijn verplicht haar te doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
  2. Zolang de opgave ter eerste inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de vereniging verbindt, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

  Toelichting

  Als de statuten zijn opgenomen in een notariële akte, dan moet de vereniging ook worden ingeschreven in het handelsregister. Het maakt niet uit wanneer deze statuten zijn opgenomen in een notariële akte. Het kan bij de oprichting zijn gedaan, maar ook later.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.