• Boek 2 Artikel 259 (2:259 BW)

    Schakelbepaling

    1. Het bepaalde bij de artikelen 9, 241 en 248 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de taakvervulling door de raad van commissarissen.