• Boek 2 Artikel 296 (2:296 BW)

    Ambtshalve uitoefenen bevoegdheden

    1. In een geding, waarin ontbinding van een stichting op een grond als vermeld in artikel 21 of 301 lid 1 onder a wordt verzocht, kan de rechtbank de bevoegdheden in de beide voorgaande artikelen genoemd, ambtshalve uitoefenen.