• Boek 2 Artikel 326 (2:326 BW)

  Inhoud van voorstel tot fusie

  1. Het voorstel tot fusie vermeldt naast de in artikel 312 genoemde gegevens:
   1. de ruilverhouding van de aandelen en eventueel de omvang van de betalingen krachtens de ruilverhouding;
   2. met ingang van welk tijdstip en in welke mate de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschappen zullen delen in de winst van de verkrijgende vennootschap;
   3. hoeveel aandelen eventueel zullen worden ingetrokken met toepassing van artikel 325 lid 3;
   4. de gevolgen van de fusie voor de houders van stemrechtloze of winstrechtloze aandelen;
   5. de hoogte van de schadeloosstelling voor een aandeel bij toepassing van artikel 330a;
   6. het totaal bedrag waarvoor ten hoogste met toepassing van artikel 330a schadeloosstelling kan worden verzocht.