• Boek 2 Artikel 262 (2:262 BW)

    Afhankelijke maatschappij

    1. In deze afdeling wordt onder een afhankelijke maatschappij verstaan:
      1. een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen,
      2. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.